Tuesday, June 1, 2010

TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTERI


TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTERI*

Oleh: g@y@t
(Artikel ini ditulis pada tahun 2004)

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menciptakan alam ini tanpa sedikit kecacatan. Yang menjadikan manusia dengan penuh sifatnya. Maha Besar Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga terlimpah pada Rasul mulia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya yang mengikuti mereka sehingga kiamat. Wahai orang Islam sekalian, takutlah akan Allah. Bertawakallah kepadaNya. Bersama-samalah kita saling ingat-mengingati ke arah kebenaran. Semoga tergolong di dalam golongan yang telah dijanjikan Allah kemualiaan di sisiNya. Insya Allah.

Rata-rata masyarakat Islam mengi’tiraf kuasa suami ke atas isteri yg diberikan oleh Islam. Masyarakat Islam rata2 sudah mengetahui hak suami ke atas isteri. Dan perkataan nusyuz juga sudah tidak asing lagi pada pandangan masyarakat awam Islam. Namun, apa yg menyedihkan kelompok suami ini seakan-akan tidak tahu hak isteri ke atas suami. Apa yang cuba diketengahkan ialah sikap pergaulan suami kepada isteri yg kasar dan dicampur pula dgn herdikan serta hinaan. Isteri ditengking tanpa merasa timbang-rasa.

Islam telah menggariskan bukan saja hak suami ke atas isteri tetapi juga sebaliknya. Di antara hak isteri ialah nafkah zahir dan batin, didikan dari suami, layanan mesra daripada suami dan lain-lain. Apa yg ingin ditekankan di sini ialah hak layanan suami ke atas isteri.

Allah telah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 19 yang bermaksud:

“…..Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Dalam ayat 228 surah al-Baqarah pula, Allah berfirman yang bermaksud:

“…..Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf….”

Ibn Kathir dalm mentafsirkan ayat 228 di atas mengatakan apa yang dimaksudkan dengan ‘hak yang seimbang’ ialah bergaul dgn mereka dgn baik, berbuat dan melayani mereka dengan baik bergantung pada kemampuannya. Sepertimana suami ingin dilayani isteri, seperti jugalah hendaknya suami melayani isteri. Sesuailah dgn sabda Nabi saw yang bermaksud:

“Terbaik dikalangan kamu ialah yg paling baik terhadap isterinya dan sesungguhnya akulah org yg paling baik dikalangan kamu terhadap isteriku.”[HR at-Turmudzy dan Abu Dawud]

Dalam hadis yg lain;

“Orang mukmin yang paling baik imannya iaitu yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kamu iaitu org yang sangat baik kpd isterinya.”[HR Ahmad dan at-Turmudzi]

Seorang suami juga seharusnya melihat jangkamasa panjang jika terjadi sesuatu yg tidak disukainya sepertimana hadis berikut:

Abu Hurairah ra menerangkan bahawa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminat(isteri). Jika dia tidak menyukai salah satu perangai isterinya, tentu ada sesuatu perangai lain dari isterinya yg disukai.”[HR Ahmad dan Muslim]

Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 128 yg bermaksud:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Maka jelaslah dengan segala dalil yang dikemukakan di atas, tidaklah terdapat sebarang alasan untuk seorang suami melayan isteri dengan kasar atau seumpamanya tanpa sebab. Hak menggauli isteri dengan baik ini adalah satu kewajipan dan sekiranya ia tidak dilaksanakan, maka berdosalah suami dan kata-kata bahawa suami itu tidak akan berdosa jika berkasar dengan isteri itu tertolak. Allahu Ta’ala ‘alam.
* Lihat juga:


Dr Saalih Ghaanim al-Sadlaan, The Fiqh of Marriage in the Light of the Quran and Sunnah

TM Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis2 Hukum 8

Fatawa Ibn Uthaimeen, Fatawa Islamiyyah Jil 5

Sayyid Sabiq, Fiqhus sunnah

1 comment:

  1. maklumat yg menarik.

    http://www.aleacorp.com/?=yieco

    http://www.enumcall.com/yieco

    ReplyDelete